Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

Næringskoder

Søk etter næringskode eller næringstekst ved å trykke 'CTRL+F'

Se også  sektorkoder

0 Uoppgitt
1.11 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
1.12 Dyrking av ris
1.13 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
1.14 Dyrking av sukkerrør
1.15 Dyrking av tobakk
1.16 Dyrking av fibervekster
1.19 Dyrking av ettårige vekster ellers
1.21 Dyrking av druer
1.22 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter
1.23 Dyrking av sitrusfrukter
1.24 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
1.25 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
1.26 Dyrking av oljeholdige frukter
1.27 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
1.28 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
1.29 Dyrking av flerårige vekster ellers
1.3 Planteformering
1.41 Melkeproduksjon på storfe
1.42 Oppdrett av annet storfe
1.43 Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
1.44 Oppdrett av kameler og andre kameldyr
1.451 Sauehold
1.452 Geitehold
1.46 Svinehold
1.471 Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon
1.479 Annet fjørfehold
1.49 Husdyrhold ellers
1.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
1.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon
1.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold
1.63 Etterbehandling av vekster etter innhøsting
1.64 Behandling av såfrø
1.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
2.1 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
2.2 Avvirkning
2.3 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre
2.4 Tjenester tilknyttet skogbruk
3.111 Hav- og kystfiske
3.112 Hvalfangst
3.12 Ferskvannsfiske
3.211 Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
3.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
3.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert fiskeoppdrett
3.221 Produksjon av matfisk og skalldyr i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
3.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett
3.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert fiskeoppdrett
5.1 Bryting av steinkull
5.2 Bryting av brunkull
6.1 Utvinning av råolje
6.2 Utvinning av naturgass
7.1 Bryting av jernmalm
7.21 Bryting av uran- og thoriummalm
7.29 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers
8.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
8.112 Bryting av kalkstein, gips og kritt
8.113 Bryting av skifer
8.12 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
8.91 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler
8.92 Stikking av torv
8.93 Utvinning av salt
8.99 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
9.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
9.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
9.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift
10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt
10.12 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
10.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
10.203 Produksjon av fiskehermetikk
10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
10.31 Bearbeiding og konservering av poteter
10.32 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
10.39 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers
10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett
10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett
10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett
10.42 Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer
10.51 Produksjon av meierivarer
10.52 Produksjon av iskrem
10.61 Produksjon av kornvarer
10.62 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter
10.71 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
10.72 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer
10.73 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer
10.81 Produksjon av sukker
10.82 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer
10.83 Bearbeiding av te og kaffe
10.84 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier
10.85 Produksjon av ferdigmat
10.86 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat
10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted
10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
10.92 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
11.01 Destillering, rektifisering og blanding av sprit
11.02 Produksjon av vin
11.03 Produksjon av sider og annen fruktvin
11.04 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer
11.05 Produksjon av øl
11.06 Produksjon av malt
11.07 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
12 Produksjon av tobakksvarer
13.1 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
13.2 Veving av tekstiler
13.3 Etterbehandling av tekstiler
13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje
13.921 Produksjon av utstyrsvarer
13.929 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær
13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
13.94 Produksjon av tauverk og nett
13.95 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær
13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk
13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted
14.11 Produksjon av klær av lær
14.12 Produksjon av arbeidstøy
14.13 Produksjon av annet yttertøy
14.14 Produksjon av undertøy og innertøy
14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers
14.2 Produksjon av pelsvarer
14.31 Produksjon av strømpevarer
14.39 Produksjon av andre klær av trikotasje
15.11 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn
15.12 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
15.2 Produksjon av skotøy
16.1 Saging, høvling og impregnering av tre
16.21 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre
16.22 Produksjon av sammensatte parkettstaver
16.231 Produksjon av monteringsferdige hus
16.232 Produksjon av bygningsartikler
16.24 Produksjon av treemballasje
16.29 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
17.11 Produksjon av papirmasse
17.12 Produksjon av papir og papp
17.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp
17.22 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir
17.23 Produksjon av kontorartikler av papir
17.24 Produksjon av tapeter
17.29 Produksjon av varer av papir og papp ellers
18.11 Trykking av aviser
18.12 Trykking ellers
18.13 Ferdiggjøring før trykking og publisering
18.14 Bokbinding og tilknyttede tjenester
18.2 Reproduksjon av innspilte opptak
19.1 Produksjon av kullprodukter
19.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
20.11 Produksjon av industrigasser
20.12 Produksjon av fargestoffer og pigmenter
20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
20.14 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord
20.16 Produksjon av basisplast
20.17 Produksjon av syntetisk gummi
20.2 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter
20.3 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
20.41 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler
20.42 Produksjon av parfyme og toalettartikler
20.51 Produksjon av eksplosiver
20.52 Produksjon av lim
20.53 Produksjon av eteriske oljer
20.59 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
20.6 Produksjon av kunstfibrer
21.1 Produksjon av farmasøytiske råvarer
21.2 Produksjon av farmasøytiske preparater
22.11 Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av..
22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers
22.21 Produksjon av halvfabrikater av plast
22.22 Produksjon av plastemballasje
22.23 Produksjon av byggevarer av plast
22.29 Produksjon av plastprodukter ellers
23.11 Produksjon av planglass
23.12 Bearbeiding av planglass
23.13 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
23.14 Produksjon av glassfibrer
23.19 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
23.2 Produksjon av ildfaste produkter
23.31 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
23.32 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire
23.41 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander
23.42 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale
23.43 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale
23.44 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk
23.49 Produksjon av andre keramiske produkter
23.51 Produksjon av sement
23.52 Produksjon av kalk og gips
23.61 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
23.62 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
23.63 Produksjon av ferdigblandet betong
23.64 Produksjon av mørtel
23.65 Produksjon av fibersement
23.69 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers
23.7 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
23.91 Produksjon av slipestoffer
23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
24.101 Produksjon av jern og stål
24.102 Produksjon av ferrolegeringer
24.2 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål
24.31 Kaldtrekking av stenger og profiler
24.32 Kaldvalsing av bånd
24.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler
24.34 Kaldtrekking av tråd
24.41 Produksjon av edelmetaller
24.421 Produksjon av primæraluminium
24.422 Produksjon av halvfabrikater av aluminium
24.43 Produksjon av bly, sink og tinn
24.44 Produksjon av kobber
24.45 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers
24.46 Produksjon av kjernebrensel
24.51 Støping av jern
24.52 Støping av stål
24.53 Støping av lettmetaller
24.54 Støping av andre ikke-jernholdige metaller
25.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
25.12 Produksjon av dører og vinduer av metall
25.21 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg
25.29 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall
25.3 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg
25.4 Produksjon av våpen og ammunisjon
25.5 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi
25.61 Overflatebehandling av metaller
25.62 Bearbeiding av metaller
25.71 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper
25.72 Produksjon av låser og beslag
25.73 Produksjon av håndverktøy
25.91 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål
25.92 Produksjon av emballasje av lettmetall
25.93 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer
25.94 Produksjon av bolter og skruer
25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
26.11 Produksjon av elektroniske komponenter
26.12 Produksjon av kretskort
26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr
26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
26.52 Produksjon av klokker og ur
26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr
26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media
27.11 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer
27.12 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
27.2 Produksjon av batterier og akkumulatorer
27.31 Produksjon av optiske fiberkabler
27.32 Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
27.33 Produksjon av ledningsmateriell
27.4 Produksjon av belysningsutstyr
27.51 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
27.52 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
27.9 Produksjon av annet elektrisk utstyr
28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
28.12 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
28.13 Produksjon av pumper og kompressorer ellers
28.14 Produksjon av kraner og ventiler ellers
28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
28.21 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere
28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter
28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
28.23 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)
28.24 Produksjon av motordrevet håndverktøy
28.25 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
28.29 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
28.3 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
28.41 Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding
28.49 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted
28.91 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri
28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
28.94 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvare industri
28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri
28.96 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri
28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
29.1 Produksjon av motorvogner
29.2 Produksjon av karosserier og tilhengere
29.31 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner
29.32 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler
30.114 Produksjon av annet flytende materiell
30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn
30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler
30.12 Bygging av fritidsbåter
30.2 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei
30.3 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr
30.4 Produksjon av militære stridskjøretøyer
30.91 Produksjon av motorsykler
30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner
30.99 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted
31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler
31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler
31.03 Produksjon av madrasser
31.09 Produksjon av møbler ellers
32.11 Preging av mynter og medaljer
32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler
32.13 Produksjon av bijouteri og lignende artikler
32.2 Produksjon av musikkinstrumenter
32.3 Produksjon av sportsartikler
32.4 Produksjon av spill og leker
32.5 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
32.91 Produksjon av koster og børster
32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
33.11 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
33.12 Reparasjon av maskiner
33.13 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.14 Reparasjon av elektrisk utstyr
33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
33.16 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer
33.17 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler
33.19 Reparasjon av annet utstyr
33.2 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft
35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass
35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass
35.119 Produksjon av elektrisitet ellers
35.12 Overføring av elektrisitet
35.13 Distribusjon av elektrisitet
35.14 Handel med elektrisitet
35.21 Produksjon av gass
35.22 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
35.23 Handel med gass gjennom ledningsnett
35.3 Damp- og varmtvannsforsyning
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann
38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall
38.12 Innsamling av farlig avfall
38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
38.22 Behandling og disponering av farlig avfall
38.31 Demontering av vrakede gjenstander
38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
41.101 Boligbyggelag
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
41.2 Oppføring av bygninger
42.11 Bygging av veier og motorveier
42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
42.13 Bygging av bruer og tunneler
42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg
42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
42.91 Bygging av havne- og damanlegg
42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
43.11 Riving av bygninger og andre konstruksjoner
43.12 Grunnarbeid
43.13 Prøveboring
43.21 Elektrisk installasjonsarbeid
43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid
43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
43.29 Annet installasjonsarbeid
43.31 Stukkatørarbeid og pussing
43.32 Snekkerarbeid
43.33 Gulvlegging og tapetsering
43.341 Malerarbeid
43.342 Glassarbeid
43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger
43.911 Blikkenslagerarbeid
43.919 Takarbeid ellers
43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
45.111 Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
45.191 Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
45.31 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
45.32 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
45.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr
45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr
45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
46.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
46.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
46.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
46.14 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
46.15 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
46.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
46.17 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
46.18 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
46.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg
46.21 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer
46.22 Engroshandel med blomster og planter
46.23 Engroshandel med levende dyr
46.24 Engroshandel med huder, skinn og lær
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
46.341 Engroshandel med vin og brennevin
46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers
46.35 Engroshandel med tobakksvarer
46.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
46.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
46.39 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
46.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
46.421 Engroshandel med klær
46.422 Engroshandel med skotøy
46.431 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner
46.432 Engroshandel med radio og fjernsyn
46.433 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater
46.434 Engroshandel med fotoutstyr
46.435 Engroshandel med optiske artikler
46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
46.442 Engroshandel med rengjøringsmidler
46.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk
46.46 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
46.471 Engroshandel med møbler
46.472 Engroshandel med gulvtepper
46.473 Engroshandel med belysningsutstyr
46.481 Engroshandel med klokker og ur
46.482 Engroshandel med gull- og sølvvarer
46.491 Engroshandel med bøker, aviser og blader
46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer
46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr
46.494 Engroshandel med sportsutstyr
46.495 Engroshandel med spill og leker
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
46.51 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
46.61 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
46.62 Engroshandel med maskinverktøy
46.63 Eng. med maskiner og utstyr til bergverksdr. olje- og gassutvinning og bygge- og anlegg..
46.64 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
46.65 Engroshandel med kontormøbler
46.66 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
46.691 Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
46.692 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
46.71 Engroshandel med drivstoff og brensel
46.72 Engroshandel med metaller og metallholdig malm
46.731 Engroshandel med tømmer
46.732 Engroshandel med trelast
46.733 Engroshandel med fargevarer
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
46.74 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
46.75 Engroshandel med kjemiske produkter
46.761 Engroshandel med papir og papp
46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted
46.77 Engroshandel med avfall og skrap
46.9 Uspesifisert engroshandel
47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
47.112 Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
47.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker
47.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
47.23 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
47.242 Butikkhandel med sukkervarer
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin
47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers
47.26 Butikkhandel med tobakksvarer
47.291 Butikkhandel med helsekost
47.292 Butikkhandel med kaffe og te
47.299 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
47.41 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner
47.42 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
47.43 Butikkhandel med audio- og videoutstyr
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
47.522 Butikkhandel med jernvarer
47.523 Butikkhandel med fargevarer
47.524 Butikkhandel med trelast
47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg
47.532 Butikkhandel med tepper
47.533 Butikkhandel med gardiner
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
47.591 Butikkhandel med møbler
47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr
47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
47.594 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter
47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
47.61 Butikkhandel med bøker
47.62 Butikkhandel med aviser og papirvarer
47.63 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr
47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
47.65 Butikkhandel med spill og leker
47.71 Butikkhandel med klær
47.721 Butikkhandel med skotøy
47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær
47.73 Butikkhandel med apotekvarer
47.74 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler
47.761 Butikkhandel med blomster og planter
47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr
47.771 Butikkhandel med ur og klokker
47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer
47.781 Butikkhandel med fotoutstyr
47.782 Butikkhandel med optiske artikler
47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted
47.791 Butikkhandel med antikviteter
47.792 Butikkhandel med brukte klær
47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers
47.81 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
47.82 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer
47.89 Torghandel med andre varer
47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg
47.912 Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer
47.913 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler
47.914 Postordre-/Internetthandel med el. husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter..
47.915 Postordre-/Internetthandel med bøker, papir, aviser og blader
47.916 Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr
47.917 Postordre-/Internetthandel med helsekost
47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
49.1 Passasjertransport med jernbane
49.2 Godstransport med jernbane
49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde
49.312 Transport med sporveis- og forstadsbane
49.32 Drosjebiltransport
49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
49.392 Turbiltransport
49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser
49.41 Godstransport på vei
49.42 Flyttetransport
49.5 Rørtransport
50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer
50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer
50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer
50.201 Utenriks sjøfart med gods
50.202 Innenriks sjøfart med gods
50.203 Slepebåter
50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer
50.4 Godstransport på elver og innsjøer
51.1 Lufttransport med passasjerer
51.21 Lufttransport med gods
51.22 Romfart
52.1 Lagring
52.211 Drift av gods- og transportsentraler
52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
52.213 Drift av bomstasjoner
52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
52.216 Kondensering av gass med henblikk på transport
52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers
52.221 Drift av havne- og kaianlegg
52.222 Redningstjeneste
52.223 Forsyningsbaser
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport
52.24 Lasting og lossing
52.291 Spedisjon
52.292 Skipsmegling
52.293 Flymegling
52.299 Transportformidling ellers
53.1 Landsdekkende posttjenester
53.2 Andre post- og budtjenester
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
55.201 Drift av vandrerhjem
55.202 Drift av ferieleiligheter
55.3 Drift av campingplasser
55.9 Annen overnatting
56.101 Drift av restauranter og kafeer
56.102 Drift av gatekjøkken
56.21 Cateringvirksomhet
56.29 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
56.301 Drift av puber
56.309 Drift av barer ellers
58.11 Utgivelse av bøker
58.12 Utgivelse av kataloger og adresselister
58.13 Utgivelse av aviser
58.14 Utgivelse av blader og tidsskrifter
58.19 Forlagsvirksomhet ellers
58.21 Utgivelse av programvare for dataspill
58.29 Utgivelse av annen programvare
59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
59.12 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogramm er
59.13 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
59.14 Filmframvisning
59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
60.1 Radiokringkasting
60.2 Fjernsynskringkasting
61.1 Kabelbasert telekommunikasjon
61.2 Trådløs telekommunikasjon
61.3 Satellittbasert telekommunikasjon
61.9 Telekommunikasjon ellers
62.01 Programmeringstjenester
62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer
62.09 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
63.12 Drift av web-portaler
63.91 Nyhetsbyråer
63.99 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
64.11 Sentralbankvirksomhet
64.19 Bankvirksomhet ellers
64.201 Finansielle holdingselskaper
64.202 Spesielle holdingselskaper
64.301 Verdipapirfond
64.302 Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
64.305 Forvaltningsstiftelser for fond og legater opprettet for veldedige og allmennyttige formål
64.306 Aktive eierfond
64.308 Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten
64.91 Finansiell leasing
64.92 Annen kredittgivning
64.99 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
65.11 Livsforsikring
65.12 Skadeforsikring
65.2 Gjenforsikring
65.3 Pensjonskasser
66.11 Administrasjon av finansmarkeder
66.12 Verdipapirmegling
66.19 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
66.21 Risiko- og skadevurdering
66.22 Forsikringsformidling
66.29 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
66.3 Fondsforvaltningsvirksomhet
68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom
68.201 Borettslag
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
68.31 Eiendomsmegling
68.32 Eiendomsforvaltning
69.1 Juridisk tjenesteyting
69.201 Regnskap og bokføring
69.202 Revisjon
69.203 Skatterådgivning
70.1 Hovedkontortjenester
70.21 PR og kommunikasjonstjenester
70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
71.111 Plan- og reguleringsarbeid
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk
71.113 Landskapsarkitekttjenester
71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet
71.122 Geologiske undersøkelser
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
71.2 Teknisk prøving og analyse
72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
72.19 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
72.2 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
73.11 Reklamebyråer
73.12 Medieformidlingstjenester
73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet
74.2 Fotografvirksomhet
74.3 Oversettelses- og tolkevirksomhet
74.901 Takseringsvirksomhet
74.902 Modellbyråvirksomhet
74.903 Impresariovirksomhet
74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
75 Veterinærtjenester
77.11 Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
77.12 Utleie og leasing av lastebiler
77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende
77.29 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
77.31 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
77.33 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner
77.34 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
77.35 Utleie og leasing av lufttransportmateriell
77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
77.4 Leasing av immateriell eiendom og lignende pdk. unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft
78.2 Utleie av arbeidskraft
78.3 Andre personaladministrative tjenester
79.11 Reisebyråvirksomhet
79.12 Reisearrangørvirksomhet
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79.902 Guider og reiseledere
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
80.1 Private vakttjenester
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester
80.3 Etterforskning
81.101 Vaktmestertjenester
81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
81.21 Rengjøring av bygninger
81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring
81.291 Skadedyrkontroll
81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted
81.3 Beplantning av hager og parkanlegg
82.11 Kombinerte kontortjenester
82.19 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester
82.201 Telefonvakttjenester
82.202 Telefonsalg
82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
82.92 Pakkevirksomhet
82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
84.11 Generell offentlig administrasjon
84.12 Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
84.13 Offentlig adm. tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
84.21 Utenrikssaker
84.22 Forsvar
84.23 Retts- og fengselsvesen
84.24 Politi- og påtalemyndighet
84.25 Brannvern
84.3 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
85.1 Førskoleundervisning
85.201 Ordinær grunnskoleundervisning
85.202 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede
85.203 Kompetansesentra og annen spesialundervisning
85.31 Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
85.32 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
85.41 Undervisning ved fagskoler
85.421 Undervisning ved universiteter
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler
85.424 Undervisning ved militære høgskoler
85.429 Undervisning ved andre høgskoler
85.51 Undervisning innen idrett og rekreasjon
85.521 Kommunal kulturskoleundervisning
85.522 Undervisning i kunstfag
85.529 Annen undervisning innen kultur
85.53 Trafikkskoleundervisning
85.591 Folkehøgskoleundervisning
85.592 Arbeidsmarkedskurs
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs
85.594 Voksenopplæringssentre
85.595 Timelærervirksomhet
85.596 Undervisning innen religion
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted
85.601 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning
86.101 Alminnelige somatiske sykehus
86.102 Somatiske spesialsykehus
86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner
86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne
86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge
86.106 Rusmiddelinstitusjoner
86.107 Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
86.211 Allmenn legetjeneste
86.212 Somatiske poliklinikker
86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
86.222 Legetjenester innen psykisk helsevern
86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne
86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge
86.225 Rusmiddelpoliklinikker
86.23 Tannhelsetjenester
86.901 Hjemmesykepleie
86.902 Fysioterapitjeneste
86.903 Helsestasjon og skolehelsetjeneste
86.904 Annen forebyggende helsetjeneste
86.905 Klinisk psykologtjeneste
86.906 Medisinske laboratorietjenester
86.907 Ambulansetjenester
86.909 Andre helsetjenester
87.101 Somatiske spesialsykehjem
87.102 Somatiske sykehjem
87.201 Psykiatriske sykehjem
87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere
87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede
87.301 Aldershjem
87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet
87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet
87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner
87.305 Barneboliger
87.901 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern
87.909 Omsorgsinstitusjoner ellers
88.101 Hjemmehjelp
88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede
88.103 Eldresentre
88.911 Barnehager
88.912 Barneparker og dagmammaer
88.913 Skolefritidsordninger
88.914 Fritidsklubber for barn og ungdom
88.991 Barneverntjenester
88.992 Familieverntjenester
88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
88.994 Varig tilrettelagt arbeid
88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner
88.996 Asylmottak
88.997 Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
88.998 Kommunale sosialkontortjenester
88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud
90.011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
90.012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
90.019 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted
90.02 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst
90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted
90.04 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
91.011 Drift av folkebiblioteker
91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker
91.013 Drift av arkiver
91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
91.022 Drift av kulturhistoriske museer
91.023 Drift av naturhistoriske museer
91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted
91.03 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
91.04 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
92 Lotteri og totalisatorspill
93.11 Drift av idrettsanlegg
93.12 Idrettslag og -klubber
93.13 Treningssentre
93.19 Andre sportsaktiviteter
93.21 Drift av fornøyelses- og temaparker
93.291 Opplevelsesaktiviteter
93.292 Fritidsetablissement
93.299 Fritidsvirksomhet ellers
94.11 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
94.12 Yrkessammenslutninger
94.2 Arbeidstakerorganisasjoner
94.91 Religiøse organisasjoner
94.92 Partipolitiske organisasjoner
94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
94.992 Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr
95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
96.04 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
97 Lønnet arbeid i private husholdninger
99 Internasjonale organisasjoner og organer

0 Unknown
1.11 Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
1.12 Growing of rice
1.13 Growing of vegetables and melons, roots and tubers
1.14 Growing of sugar cane
1.15 Growing of tobacco
1.16 Growing of fibre crops
1.19 Growing of other non-perennial crops
1.21 Growing of grapes
1.22 Growing of tropical and subtropical fruits
1.23 Growing of citrus fruits
1.24 Growing of pome fruits and stone fruits
1.25 Growing of other tree and bush fruits and nuts
1.26 Growing of oleaginous fruits
1.27 Growing of beverage crops
1.28 Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
1.29 Growing of other perennial crops
1.3 Plant propagation
1.41 Raising of dairy cattle
1.42 Raising of other cattle and buffaloes
1.43 Raising of horses and other equines
1.44 Raising of camels and camelids
1.451 Raising of sheep
1.452 Raising of goats
1.46 Raising of swine/pigs
1.471 Farming of laying hens for production of eggs for consumption
1.479 Raising of other poultry
1.49 Raising of other animals
1.5 Mixed farming
1.61 Support activities for crop production
1.62 Support activities for animal production
1.63 Post-harvest crop activities
1.64 Seed processing for propagation
1.7 Hunting, trapping and related service activities
2.1 Silviculture and other forestry activities
2.2 Logging
2.3 Gathering of wild growing non-wood products
2.4 Support services to forestry
3.111 Ocean and coastal water fishing
3.112 Whaling
3.12 Freshwater fishing
3.211 Operation of marine fish farms
3.212 Operation of marine hatcheries
3.213 Marine fish farming services
3.221 Operation of freshwater fish farms
3.222 Operation of freshwater hatcheries
3.223 Freshwater fish farming services
5.1 Mining of hard coal
5.2 Mining of lignite
6.1 Extraction of crude petroleum
6.2 Extraction of natural gas
7.1 Mining of iron ores
7.21 Mining of uranium and thorium ores
7.29 Mining of other non-ferrous metal ores
8.111 Quarrying of ornamental and building stone
8.112 Quarrying of limestone, gypsum and chalk
8.113 Quarrying of slate
8.12 Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
8.91 Mining of chemical and fertiliser minerals
8.92 Extraction of peat
8.93 Extraction of salt
8.99 Other mining and quarrying n.e.c.
9.101 Drilling services for petroleum and natural gas extraction
9.109 Other support activities for petroleum and natural gas extraction
9.9 Support activities for other mining and quarrying
10.11 Processing and preserving of meat
10.12 Processing and preserving of poultry meat
10.13 Production of meat and poultry meat products
10.201 Drying and salting of fish
10.202 Freezing of fish, fish fillets, crustaceans and molluscs
10.203 Canning of fish and fish products
10.209 Slaughtering and other processsing and preserving of fish and fish products
10.31 Processing and preserving of potatoes
10.32 Manufacture of fruit and vegetable juice
10.39 Other processing and preserving of fruit and vegetables
10.411 Manufacture of crude fish oils and fats
10.412 Manufacture of other crude oils and fats
10.413 Manufacture of refined oils and fats
10.42 Manufacture of margarine and similar edible fats
10.51 Operation of dairies and cheese making
10.52 Manufacture of ice cream
10.61 Manufacture of grain mill products
10.62 Manufacture of starches and starch products
10.71 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
10.72 Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
10.73 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
10.81 Manufacture of sugar
10.82 Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery
10.83 Processing of tea and coffee
10.84 Manufacture of condiments and seasonings
10.85 Manufacture of prepared meals and dishes
10.86 Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
10.89 Manufacture of other food products n.e.c.
10.91 Manufacture of prepared feeds for farm animals
10.92 Manufacture of prepared pet foods
11.01 Distilling, rectifying and blending of spirits
11.02 Manufacture of wine from grape
11.03 Manufacture of cider and other fruit wines
11.04 Manufacture of other non-distilled fermented beverages
11.05 Manufacture of beer
11.06 Manufacture of malt
11.07 Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
12 Manufacture of tobacco products
13.1 Preparation and spinning of textile fibres
13.2 Weaving of textiles
13.3 Finishing of textiles
13.91 Manufacture of knitted and crocheted fabrics
13.921 Manufacture of household linen
13.929 Manufacture of other made-up textile articles, except apparel
13.93 Manufacture of carpets and rugs
13.94 Manufacture of cordage, rope, twine and netting
13.95 Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel
13.96 Manufacture of other technical and industrial textiles
13.99 Manufacture of other textiles n.e.c.
14.11 Manufacture of leather clothes
14.12 Manufacture of workwear
14.13 Manufacture of other outerwear
14.14 Manufacture of underwear
14.19 Manufacture of other wearing apparel and accessories
14.2 Manufacture of articles of fur
14.31 Manufacture of knitted and crocheted hosiery
14.39 Manufacture of other knitted and crocheted apparel
15.11 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
15.12 Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
15.2 Manufacture of footwear
16.1 Sawmilling and planing of wood
16.21 Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
16.22 Manufacture of assembled parquet floors
16.231 Manufacture of wooden prefabricated buildings
16.232 Manufacture of builders' carpentry and joinery
16.24 Manufacture of wooden containers
16.29 Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
17.11 Manufacture of pulp
17.12 Manufacture of paper and paperboard
17.21 Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
17.22 Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites
17.23 Manufacture of paper stationery
17.24 Manufacture of wallpaper
17.29 Manufacture of other articles of paper and paperboard
18.11 Printing of newspapers
18.12 Other printing
18.13 Pre-press and pre-media services
18.14 Binding and related services
18.2 Reproduction of recorded media
19.1 Manufacture of coke oven products
19.2 Manufacture of refined petroleum products
20.11 Manufacture of industrial gases
20.12 Manufacture of dyes and pigments
20.13 Manufacture of other inorganic basic chemicals
20.14 Manufacture of other organic basic chemicals
20.15 Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds
20.16 Manufacture of plastics in primary forms
20.17 Manufacture of synthetic rubber in primary forms
20.2 Manufacture of pesticides and other agrochemical products
20.3 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
20.41 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations
20.42 Manufacture of perfumes and toilet preparations
20.51 Manufacture of explosives
20.52 Manufacture of glues
20.53 Manufacture of essential oils
20.59 Manufacture of other chemical products n.e.c.
20.6 Manufacture of man-made fibres
21.1 Manufacture of basic pharmaceutical products
21.2 Manufacture of pharmaceutical preparations
22.11 Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
22.19 Manufacture of other rubber products
22.21 Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
22.22 Manufacture of plastic packing goods
22.23 Manufacture of builders' ware of plastic
22.29 Manufacture of other plastic products
23.11 Manufacture of flat glass
23.12 Shaping and processing of flat glass
23.13 Manufacture of hollow glass
23.14 Manufacture of glass fibres
23.19 Manufacture and processing of other glass, including technical glassware
23.2 Manufacture of refractory products
23.31 Manufacture of ceramic tiles and flags
23.32 Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
23.41 Manufacture of ceramic household and ornamental articles
23.42 Manufacture of ceramic sanitary fixtures
23.43 Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
23.44 Manufacture of other technical ceramic products
23.49 Manufacture of other ceramic products
23.51 Manufacture of cement
23.52 Manufacture of lime and plaster
23.61 Manufacture of concrete products for construction purposes
23.62 Manufacture of plaster products for construction purposes
23.63 Manufacture of ready-mixed concrete
23.64 Manufacture of mortars
23.65 Manufacture of fibre cement
23.69 Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
23.7 Cutting, shaping and finishing of stone
23.91 Production of abrasive products
23.99 Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
24.101 Manufacture of basic iron and steel
24.102 Manufacture of ferro-alloys
24.2 Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
24.31 Cold drawing of bars
24.32 Cold rolling of narrow strip
24.33 Cold forming or folding
24.34 Cold drawing of wire
24.41 Precious metals production
24.421 Production of primary aluminium
24.422 Production of first transformation of aluminium
24.43 Lead, zinc and tin production
24.44 Copper production
24.45 Other non-ferrous metal production
24.46 Processing of nuclear fuel
24.51 Casting of iron
24.52 Castin of steel
24.53 Casting of light metals
24.54 Casting of other non-ferrous metals
25.11 Manufacture of metal structures and parts of structures
25.12 Manufacture of doors and windows of metal
25.21 Manufacture of central heating radiators and boilers
25.29 Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal
25.3 Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
25.4 Manufacture of weapons and ammunition
25.5 Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
25.61 Treatment and coating of metals
25.62 Machining
25.71 Manufacture of cutlery
25.72 Manufacture of locks and hinges
25.73 Manufacture of tools
25.91 Manufacture of steel drums and similar containers
25.92 Manufacture of light metal packaging
25.93 Manufacture of wire products, chain and springs
25.94 Manufacture of fasteners and screw machine products
25.99 Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
26.11 Manufacture of electronic components
26.12 Manufacture of loaded electronic boards
26.2 Manufacture of computers and peripheral equipment
26.3 Manufacture of communication equipment
26.4 Manufacture of consumer electronics
26.51 Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation
26.52 Manufacture of watches and clocks
26.6 Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
26.7 Manufacture of optical instruments and photographic equipment
26.8 Manufacture of magnetic and optical media
27.11 Manufacture of electric motors, generators and transformers
27.12 Manufacture of electricity distribution and control apparatus
27.2 Manufacture of batteries and accumulators
27.31 Manufacture of fibre optic cables
27.32 Manufacture of other electronic and electric wires and cables
27.33 Manufacture of wiring devices
27.4 Manufacture of electric lighting equipment
27.51 Manufacture of electric domestic appliances
27.52 Manufacture of non-electric domestic appliances
27.9 Manufacture of other electrical equipment
28.11 Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
28.12 Manufacture of fluid power equipment
28.13 Manufacture of other pumps and compressors
28.14 Manufacture of other taps and valves
28.15 Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
28.21 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
28.221 Manufacture of marine lifting and handling equipment
28.229 Manufacture of other lifting and handling equipment
28.23 Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
28.24 Manufacture of power-driven hand tools
28.25 Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
28.29 Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.
28.3 Manufacture of agricultural and forestry machinery
28.41 Manufacture of metal forming machinery
28.49 Manufacture of other machine tools
28.91 Manufacture of machinery for metallurgy
28.92 Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
28.93 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
28.94 Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
28.95 Manufacture of machinery for paper and paperboard production
28.96 Manufacture of plastics and rubber machinery
28.99 Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
29.1 Manufacture of motor vehicles
29.2 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers
29.31 Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
29.32 Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
30.111 Building of ships and hulls more than 100 g.r.tons
30.112 Building of ships less than 100 g.r.tons
30.113 Building of oil-platforms and modules
30.114 Manufacture of other floating equipment
30.115 Installation- and completion work on ships more than 100 g.r. tons
30.116 Installation and completion work on platforms and modules
30.12 Building of pleasure and sporting boats
30.2 Manufacture of railway locomotives and rolling stock
30.3 Manufacture of air and spacecraft and related machinery
30.4 Manufacture of military fighting vehicles
30.91 Manufacture of motorcycles
30.92 Manufacture of bicycles and invalid carriages
30.99 Manufacture of other transport equipment n.e.c.
31.01 Manufacture of office and shop furniture
31.02 Manufacture of kitchen furniture
31.03 Manufacture of mattresses
31.09 Manufacture of other furniture
32.11 Striking of coins
32.12 Manufacture of jewellery and related articles
32.13 Manufacture of imitation jewellery and related articles
32.2 Manufacture of musical instruments
32.3 Manufacture of sports goods
32.4 Manufacture of games and toys
32.5 Manufacture of medical and dental instruments and supplies
32.91 Manufacture of brooms and brushes
32.99 Other manufacturing n.e.c
33.11 Repair of fabricated metal products
33.12 Repair of machinery
33.13 Repair of electronic and optical equipment
33.14 Repair of electrical equipment
33.15 Repair and maintenance of ships and boats
33.16 Repair and maintenance of aircraft and spacecraft
33.17 Repair and maintenance of other transport equipment
33.19 Repair of other equipment
33.2 Installation of industrial machinery and equipment
35.111 Production of electricity through water power
35.112 Production of electricity through wind power
35.113 Production of electricity through biofuel, burning of waste and landfill gas
35.114 Production of electricity through natural gas
35.119 Other production of electricity
35.12 Transmission of electricity
35.13 Distribution of electricity
35.14 Trade of electricity
35.21 Manufacture of gas
35.22 Distribution of gasseous fuels through mains
35.23 Trade of gas through mains
35.3 Steam and air conditioning supply
36 Water collection, treatment and supply
37 Sewerage
38.11 Collection of non-hazardous waste
38.12 Collection of hazardous waste
38.21 Treatment and disposal of non-hazardous waste
38.22 Treatment and disposal of hazardous waste
38.31 Dismantling of wrecks
38.32 Recovery of sorted materials
39 Remediation activities and other waste management services
41.101 House building cooperative
41.109 Other development and sale of real estate
41.2 Construction of residential and non-residential buildings
42.11 Construction of roads and motorways
42.12 Construction of railways and underground railways
42.13 Construction of bridges and tunnels
42.21 Construction of utility projects for fluids
42.22 Construction of utility projects for electricity and telecommunications
42.91 Construction of water projects
42.99 Construction of other civil engineering projects n.e.c.
43.11 Demolition
43.12 Site preparation
43.13 Test drilling and boring
43.21 Electrical installation
43.221 Plumbing- and ventilation-installation
43.222 Refrigeration- and heat pump-installation
43.29 Other construction installation
43.31 Plastering
43.32 Joinery installation
43.33 Floor and wall covering
43.341 Painting
43.342 Glazing
43.39 Other building completion and finishing
43.911 Tinsmith work
43.919 Other erection of roof covering and frames
43.99 Other specialised construction activities n.e.c.
45.111 Commission and wholesale trade of cars and light motor vehicles, except motorcycles
45.112 Retail sale of cars and light motor vehicles, except motorcycles
45.191 Commission and wholesale trade of other motor vehicles, except motorcycles
45.192 Retail sale of other motor vehicles, except motorcycles
45.2 Maintenance and repair of motor vehicles
45.31 Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories
45.32 Retail trade of motor vehicle parts and accessories
45.401 Commission and wholesale trade of motorcycles, parts and accessories
45.402 Retail sale of motorcycles, parts and accessories
45.403 Maintenance and repair of motorcycles
46.11 Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
46.12 Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
46.13 Agents involved in the sale of timber and building materials
46.14 Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
46.15 Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
46.16 Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
46.17 Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
46.18 Agents specialised in the sale of other particular products
46.19 Agents involved in the sale of a variety of goods
46.21 Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
46.22 Wholesale of flowers and plants
46.23 Wholesale of live animals
46.24 Wholesale of hides, skins and leather
46.31 Wholesale of fruit and vegetables
46.32 Wholesale of meat and meat products
46.33 Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats
46.341 Wholesale of wines and spirits
46.349 Wholesale of beverages n.e.c.
46.35 Wholesale of tobacco products
46.36 Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
46.37 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
46.381 Wholesale of fish, crustaceans and molluscs
46.389 Wholesale of other food n.e.c.
46.39 Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
46.41 Wholesale of textiles
46.421 Wholesale of clothing
46.422 Wholesale of footwear
46.431 Wholesale of electrical household appliances and -machines
46.432 Wholesale of radio and television goods
46.433 Wholesale of grammophone records, tapes, CD's and videos
46.434 Wholesale of photographic goods
46.435 Wholesale of optical goods
46.441 Wholesale of china and glassware
46.442 Wholesale of cleaning materials
46.45 Wholesale of perfume and cosmetics
46.46 Wholesale of pharmaceutical goods
46.471 Wholesale of furniture
46.472 Wholesale of floor coverings and carpets
46.473 Wholesale of lighting equipment
46.481 Wholesale of watches and clocks
46.482 Wholesale of gold and silver ware
46.491 Wholesale of books, newspapers and magazines
46.492 Wholesale of travel accessories and leather goods
46.493 Wholesale of pleasure boats and equipment
46.494 Wholesale of sporting equipment
46.495 Wholesale of games and toys
46.499 Wholesale of other household and personal goods n.e.c.
46.51 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software
46.52 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
46.61 Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
46.62 Wholesale of machine tools
46.63 Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery
46.64 Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
46.65 Wholesale of office furniture
46.66 Wholesale of other office machinery and equipment
46.691 Wholesale of machinery and equipment for energy production and installation
46.692 Wholesale of shipping equipment and fishing tackle
46.693 Wholesale of machinery and equipment for manufacturing n.e.c.
46.694 Wholesale of machinery and equipment for trade, transport and services n.e.c.
46.71 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
46.72 Wholesale of metals and metal ores
46.731 Wholesale of timber
46.732 Wholesale of lumber
46.733 Wholesale of paints and varnish
46.739 Wholesale of construction materials n.e.c.
46.74 Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies
46.75 Wholesale of chemical products
46.761 Wholesale of paper and paperboard
46.769 Wholesale of other intermediate products n.e.c.
46.77 Wholesale of waste and scrap
46.9 Non-specialised wholesale trade
47.111 Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
47.112 Retail sale in non-specialised kiosks with food, beverages or tobacco predominating
47.19 Other retail sale in non-specialised stores
47.21 Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores
47.22 Retail sale of meat and meat products in specialised stores
47.23 Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores
47.241 Retail sale of bread, cakes and flour confectionery in specialised stores
47.242 Retail sale of sugar confectionery in specialised stores
47.251 Retail sale of wines and spirits in specialised stores
47.259 Retail sale of beverages in specialised stores n.e.c.
47.26 Retail sale of tobacco products in specialised stores
47.291 Retail sale of health foods in specialised stores
47.292 Retail sale of coffee and tea in specialised stores
47.299 Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores n.e.c.
47.3 Retail sale of automotive fuel in specialised stores
47.41 Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores
47.42 Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores
47.43 Retail sale of audio and video equipment in specialised stores
47.51 Retail sale of textiles in specialised stores
47.521 Retail sale of variety of hardware, paints and glass in specialised stores
47.522 Retail sale of hardware in specialised stores
47.523 Retail sale of paints and varnish in specialised stores
47.524 Retail sale of wood in specialised stores
47.529 Retail sale of building material in specialised stores n.e.c.
47.531 Retail sale of wallpaper and floor coverings in specialised stores
47.532 Retail sale of carpets in specialised stores
47.533 Retail sale of curtains in specialised stores
47.54 Retail sale of electrical household appliances in specialised stores
47.591 Retail sale of furniture in specialised stores
47.592 Retail sale of lighting equipment in specialised stores
47.593 Retail sale of china and glassware in specialised stores
47.594 Retail sale of musical instruments and scores in specialised stores
47.599 Retail sale of non-electrical household articles in specialised stores n.e.c.
47.61 Retail sale of books in specialised stores
47.62 Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores
47.63 Retail sale of music and video recordings in specialised stores
47.641 Retail sale of sporting equipment in specialised stores
47.642 Retail sale of pleasure boats and equipment in specialised stores
47.65 Retail sale of games and toys in specialised stores
47.71 Retail sale of clothing in specialised stores
47.721 Retail sale of footwear in specialised stores
47.722 Retail sale of travel accessories of leather and leather substitudes and leather goods in specialised stores
47.73 Dispensing chemist in specialised stores
47.74 Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores
47.75 Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores
47.761 Retail sale of flowers, plants, seeds and fertilisers
47.762 Retail sale of pet animals and pet food
47.771 Retail sale of watches and clocks in specialised stores
47.772 Retail sale of gold and silver ware in specialised stores
47.781 Retail sale of photographic goods in specialised stores
47.782 Retail sale of optical goods in specialised stores
47.789 Other retail sale of goods in specialised stores
47.791 Retail sale of antiques
47.792 Retail sale of second-hand clothes
47.799 Retail sale of second-hand goods n.e.c.
47.81 Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
47.82 Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear
47.89 Retail sale via stalls and markets of other goods
47.911 Retail sale of variety of goods via mail order houses or via Internet
47.912 Retail sale of textiles, clothes, footwear, travel accessories and leather goods via mail order houses or via Internet
47.913 Retail sale of lighting equipment, china and glass, furniture and non-electrical household articles via mail order houses or via
47.914 Retail sale of electrical household appliances, radio, television, grammophone records, tapes, CD's and musical instruments via mail
47.915 Retail sale of books, newspapers and magazines via mail order houses or via Internet
47.916 Retail sale of ICT equipment in specialised stores or via Internet
47.917 Retail sale of health foods in specialised stores or via Internet
47.919 Other retail sale of specialised assortment of goods via mail order houses or via Internet
47.99 Other retail sale not in stores, stalls or markets
49.1 Passenger rail transport, interurban
49.2 Freight rail transport
49.311 Scheduled urban and suburban motor bus transport
49.312 Other urban and suburban transport
49.32 Taxi operation
49.391 Scheduled long-distance bus transport
49.392 Charters and excursions bus services
49.393 Cableway transport and skilifts
49.41 Freight transport by road
49.42 Removal services
49.5 Transport via pipeline
50.101 Passenger ocean transport
50.102 Scheduled long distance passenger transport in coastal waters
50.109 Other passenger transport in coastal waters
50.201 Freight ocean transport
50.202 Freight coastal transport
50.203 Tugs
50.204 Supply and other sea transport offshore services
50.3 Inland passenger water transport
50.4 Inland freight water transport
51.1 Passenger air transport
51.21 Freight air transport
51.22 Space transport
52.1 Warehousing and storage
52.211 Central agencies for goods and transportation procurement
52.212 Operation of car parks and garages
52.213 Toll-gate stations
52.214 Operation of taxi agencies and other passenger transport agencies
52.216 Liquifaction of gas for transportation purposes
52.219 Other services incidental to land transport
52.221 Operation of harbours and piers
52.222 Sea rescue services
52.223 Offshore supply terminal
52.229 Other services incidental to water transportation
52.23 Service activities incidental to air transportation
52.24 Cargo handling
52.291 Freight forwarding services
52.292 Ship brokerage services
52.293 Aircraft brokerage services
52.299 Other forwarding services
53.1 Postal activities under universal service obligation
53.2 Other postal and courier activities
55.101 Hotels and motels with restaurant
55.102 Hotels and motels without restaurant
55.201 Hostels
55.202 Holiday apartments
55.3 Camping sites, including caravan sites
55.9 Other accommodation
56.101 Operation of restaurants and cafes
56.102 Operation of snack-bars, salad bars and hot-dog bars
56.21 Event catering activities
56.29 Other food service activities
56.301 Pubs
56.309 Other beverage serving activities
58.11 Book publishing
58.12 Publishing of directories and mailing lists
58.13 Publishing of newspapers
58.14 Publishing of journals and periodicals
58.19 Other publishing activities
58.21 Publishing of computer games
58.29 Other software publishing
59.11 Motion picture, video and television programme production activities
59.12 Motion picture, video and television programme post-production activities
59.13 Motion picture, video and television programme distribution activities
59.14 Motion picture projection activities
59.2 Sound recording and music publishing activities
60.1 Radio broadcasting
60.2 Television programming and broadcasting activities
61.1 Wired telecommunications activities
61.2 Wireless telecommunications activities
61.3 Satellite telecommunications activities
61.9 Other telecommunications activities
62.01 Computer programming activities
62.02 Computer consultancy activities
62.03 Computer facilities management activities
62.09 Other information technology and computer service activities
63.11 Data processing, hosting and related activities
63.12 Web portals
63.91 News agency activities
63.99 Other information service activities n.e.c.
64.11 Central banking
64.19 Other monetary intermediation
64.201 Activities of financial holding companies
64.202 Holding companies serving special purposes
64.301 Unit trust
64.302 Other investment companies, except captive companies
64.305 Charities which do not distribute means themselves
64.306 Venture and development capital companies
64.308 Captive investment companies
64.91 Financial leasing
64.92 Other credit granting
64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
65.11 Life insurance
65.12 Non-life insurance
65.2 Reinsurance
65.3 Pension funding
66.11 Administration of financial markets
66.12 Security and commodity contracts brokerage
66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
66.21 Risk and damage evaluation
66.22 Activities of insurance agents and brokers
66.29 Other activities auxiliary to insurance and pension funding
66.3 Fund management activities
68.1 Buying and selling of own real estate
68.201 House cooperative
68.209 Other letting of real estate
68.31 Real estate agencies
68.32 Management of real estate on a fee or contract basis
69.1 Legal activities
69.201 Accounting and bookkeeping
69.202 Auditing
69.203 Tax consultancy activity
70.1 Activities of head offices
70.21 Public relations and communication activities
70.22 Business and other management consultancy activities
71.111 Planning and regulation services
71.112 Architectural design services for buildings
71.113 Landscape architectural services
71.121 Civil engineering activities
71.122 Geological surveying
71.129 Other technical consulting activities
71.2 Technical testing and analysis
72.11 Research and experimental development on biotechnology
72.19 Other research and experimental development on natural sciences and engineering
72.2 Research and experimental development on social sciences and humanities
73.11 Advertising agencies
73.12 Media representation
73.2 Market research and public opinion polling
74.101 Industrial design, product design and other technical design
74.102 Graphic and communication design
74.103 Interior decorator, interior design and other interior advising services
74.2 Photographic activities
74.3 Translation and interpretation activities
74.901 Appraisal activities
74.902 Model agencies activities
74.903 Impresario activities
74.909 Other professional, scientific and technical activities ne.e.c.
75 Veterinary activities
77.11 Renting and leasing of cars and light motor vehicles
77.12 Renting and leasing of trucks
77.21 Renting and leasing of recreational and sports goods
77.22 Renting of video tapes and disks
77.29 Renting and leasing of other personal and household goods
77.31 Renting and leasing of agricultural machinery and equipment
77.32 Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
77.33 Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)
77.34 Renting and leasing of water transport equipment
77.35 Renting and leasing of air transport equipment
77.39 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.
77.4 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works
78.1 Activities of employment placement agencies
78.2 Temporary employment agency activities
78.3 Other human resources provision
79.11 Travel agency activities
79.12 Tour operator activities
79.901 Tourist offices
79.902 Tour guides and leaders
79.903 Adventure, event and activities operators
79.909 Tourist related activities n.e.c.
80.1 Private security activities
80.2 Security systems service activities
80.3 Investigation activities
81.101 Caretaker services
81.109 Other combined facilities support activities
81.21 General cleaning of buildings
81.22 Other building and industrial cleaning activities
81.291 Disifecting and exterminating activities
81.299 Other cleaning activities n.e.c.
81.3 Landscape service activities
82.11 Combined office administrative service activities
82.19 Photocopying, document preparation and other specialised office support activities
82.201 Inbound call centres
82.202 Outbound call centres
82.3 Organization of conventions and trade shows
82.91 Activities of collection agencies and credit bureaus
82.92 Packaging activities
82.99 Other business support service activities n.e.c.
84.11 General public administration activities
84.12 Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security
84.13 Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
84.21 Foreign affairs
84.22 Defence activities
84.23 Justice and judicial activities
84.24 Public order and safety activities
84.25 Fire service activities
84.3 Compulsory social security activities
85.1 Pre-primary education
85.201 General primary education
85.202 Special education for handicapped
85.203 Competance centre and other special needs education
85.31 General secondary education
85.32 Technical and vocational secondary education
85.41 Post-secondary non-tertiary education
85.421 Education at universities
85.422 Education at specialised university institutions
85.423 Education at regional colleges
85.424 Education at military colleges
85.429 Education at other colleges
85.51 Sports and recreation education
85.521 Municipal cultural schools
85.522 Art education
85.529 Other cultural education
85.53 Driving school activities
85.591 Folk high school education
85.592 Labour market training
85.593 Activities of adult education associations
85.594 Adult education centres
85.595 Activities of part-time teachers
85.596 Religious education
85.599 Other education
85.601 Educational and psychological counselling services
85.609 Other educational support services
86.101 General hospitals
86.102 Specialised hospitals
86.103 Other specialised health institutions
86.104 Mental health hospitals for adults
86.105 Mental health hospitals for children and adolescents
86.106 Drug treatment units within specialist health services
86.107 Rehabilitation institutions
86.211 General practioners
86.212 Outpatient clinics
86.221 Physicians, specialists other than psychiatrists
86.222 Psychiatrists
86.223 Outpatient mental health clinics for adults
86.224 Outpatient mental health clinics for children and adolescents
86.225 Outpatient clinics for alcoholics and drug addicts
86.23 Dental practice activities
86.901 Home nursing care
86.902 Physiotherapy services
86.903 School health services and maternal and child health care
86.904 Other preventive health care
86.905 Psychologist services
86.906 Medical laboratories
86.907 Ambulance services
86.909 Other health services
87.101 Residential specialised nursing homes
87.102 Residential nursing homes
87.201 Residential nursing homes for the mentally retarded
87.202 Residential institutions for alcoholics and drug addicts
87.203 Dwellings for mentally retarded
87.301 Residential care activity for the elderly
87.302 Dwellings with day and night accommodation for the elderly and disabled
87.303 Dwellings with day accommodation for the elderly and disabled
87.304 Dwellings for short-term stay for the disabled
87.305 Sheltered accommodation for children
87.901 Child welfare institutions
87.909 Other social care institutions
88.101 Home help
88.102 Day care activities for elderly and disabled
88.103 Centres for the elderly
88.911 Nursery schools
88.912 Play groups and nurseries
88.913 School-age child care
88.914 Leisure time clubs activities for children and adolescents
88.991 Child welfare care
88.992 Family counselling services
88.993 Vocational rehabilitation activities for unemployed persons
88.994 Individually adapted work
88.995 Social welfare organizations activities
88.996 Reception centres for asylum seekers
88.997 Social welfare services without accommodation for alcoholics and drug adicts
88.998 Municipal social service offices activities
88.999 Other social work activities without accommodation n.e.c.
90.011 Performing artists and music entertainment activities
90.012 Performing artists and entertainment activities within dramatic art
90.019 Performing artists and other entertainment activities
90.02 Support activities to performing arts
90.031 Independent artistic activity within visual art
90.032 Independent artistic activity within music
90.033 Independent artistic activity within dramatic art
90.034 Independent artistic activity within literature
90.039 Other independent artistic activity
90.04 Operation of arts facilities
91.011 Public libraries activities
91.012 Special and research libraries activities
91.013 Archive activities
91.021 Art museums activities
91.022 Social history museums activities
91.023 Natural history museums activities
91.029 Other museums activities
91.03 Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions
91.04 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
92 Gambling and betting activities
93.11 Operation of sports facilities
93.12 Activities of sport clubs
93.13 Fitness facilities
93.19 Other sports activities
93.21 Activities of amusement parks and theme parks
93.291 Activities of adventure companies
93.292 Leisure establishments
93.299 Other recreational activities n.e.c.
94.11 Activities of business and employers membership organizations
94.12 Activities of professional membership organizations
94.2 Activities of trade unions
94.91 Activities of religious organizations
94.92 Activities of political organizations
94.991 Activities of other membership organizations
94.992 Charities which distribute means themselves
95.11 Repair of computers and peripheral equipment
95.12 Repair of communication equipment
95.21 Repair of consumer electronics
95.22 Repair of household appliances and home and garden equipment
95.23 Repair of footwear and leather goods
95.24 Repair of furniture and home furnishings
95.25 Repair of watches, clocks and jewellery
95.29 Repair of other personal and household goods
96.01 Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products
96.02 Hairdressing and other beauty treatment
96.03 Funeral and related activities
96.04 Physical well-being activities
96.09 Other personal service activities n.e.c.
97 Activities of households as employers of domestic personnel
99 Activities of extraterritorial organizations and bodies