Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

75 Veterinærtjenester

En veterinær (fra latin veterinus), også kalt dyrlege eller mer uformelt dyredoktor, er en person hvis profesjon (veterinærmedisin) er å hjelpe dyr som har helserelaterte problemer, enten gjennom forebygging eller klinisk behandling, hindre sykdomsoverføring fra dyr til mennesker samt å drive forebyggende helsearbeide innenfor matområdet.

Søk etter Veterinær i din by:

ALGARHEIM DYREKLINIKK SA – Org 918599037
1 2 3 40