Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

94.91 Religiøse organisasjoner

Søk etter Religiøse organisasjoner:

Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt.

Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.

Registrert: 27.01.1997 » Selskapsform: KIRK » Sted: ANDEBU » Adresse: Andebu kirkekontor Bankbakken 6 » Org: 976990919 » Næringskoder: 94.910 » Kommune: SANDEFJORD Fortsett
ANDEBU SOKN – Org 976990919
1 2 3 205