Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

94.91 Religiøse organisasjoner

Søk etter Religiøse organisasjoner:

Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt.

Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.

Registrert: 22.04.2013 » Selskapsform: FLI » Sted: STORDAL » Adresse: v/Ragnhild Fauske Hovslia » Org: 911824787 » Næringskoder: 94.910 » Kommune: STORDAL Fortsett
Registrert: 16.12.2015 » Selskapsform: FLI » Sted: KOLBOTN » Adresse: c/o Tor Haugstad Utsiktsveien 12A » Org: 816183162 » Næringskoder: 94.910 » Kommune: OPPEGÅRD Fortsett
CALVARY CHIN CHURCH – Org 997538072
1 2 3 216