Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

86.905 – Klinisk psykologtjeneste

Psykiater er en lege med godkjent videreutdanning i psykiatri. Psykiatri er læren om psykiske lidelser og behandlingen av disse.
-Opplæring om hjernen som biokjemisk og fysiologisk organ og om samspillet mellom hjernen de andre organsystemene i kroppen, både ved god helse og ved sykdom.
-Opplæring i medisinske adferdsfag om relasjonen og kommunikasjonen mellom pasient og lege.
-Opplæring i psykiatri og basal psykologi inkludert praksisperiode og teoretisk/praktisk eksamen (tilsvarende andre spesialiteter).

Psykolog en person som normalt er utdannet i psykologi, og som har autorisasjon eller lisens som helsepersonell. Tittelen kan dermed bare brukes av utøvere av klinisk psykologi, et av psykologifagets anvendte felt. Psykologen har kompetanse innen både psykologisk forskning og anvendt psykologi. Før 1972 var ikke psykolog en beskyttet tittel.
Som psykolog kan man arbeide innen svært mange områder, både offentlig og privat. De vanligste arbeidsområdene psykisk helsevern, rusomsorg, kriminalomsorgen, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren. Andre aktuelle arbeidsområder er innenfor rådgiving, konsulentvirksomhet, arbeid som sakkyndig psykolog og organisasjon og ledelse.

Se psykologer, psykiater eller psykisk helsesenter i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og ellers i Norge.

Søk etter psykolog, psykiater eller psykiatrisk tjeneste:

Registrert: 27.03.2014 » Selskapsform: AS » Sted: FREDRIKSTAD » Adresse: Nygaardsgata 3 » Org: 813435292 » Næringskoder: 86.905 » Kommune: FREDRIKSTAD Fortsett
Registrert: 05.01.2018 » Selskapsform: AS » Sted: SANDNES » Adresse: Olav Kyrres gate 2 » Org: 920193382 » Næringskoder: 86.905 » Kommune: SANDNES Fortsett
ARNT HUGO LUND AS – Org 859499392
1 2 3 29

Sorry. No data so far.