Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

2100 Private aksjeselskaper mv

2100 Private aksjeselskaper mv

Sektoren omfatter ikke-finansielle markedsproduserende selskaper med begrenset økonomisk ansvar hvor private eller utlendinger direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt eierkapital. I sektoren inngår aksje- og allmennaksjeselskaper (AS og ASA), boligbyggelag, andelslag og samvirkelag (BBL, BA og SA), norske filialer av utenlandske ikke-finansielt foretak (NUF) og norskregistrerte europeiske selskap (SE), hvor eierne eller medlemmene har et begrenset økonomisk ansvar og hvor hovedformålet er å fremme eiernes eller medlemmenes økonomiske interesser.

Sektor 2100 omfatter ikke selskaper og filialer som driver finansiell virksomhet og foretak som er klassifisert som ikke-markedsrettede foretak for eksempel virksomhet som tilhører ideelle organisasjoner men som er organisert som aksjeselskap.

Registrert: 03.04.2014 » Selskapsform: AS » Sted: OSLO » Adresse: Rosenkrantz' gate 10 » Org: 913460197 » Næringskoder: 62.02 » Kommune: OSLO Fortsett
Registrert: 19.06.2014 » Selskapsform: AS » Sted: TØNSBERG » Adresse: Storgaten 38 » Org: 913779908 » Næringskoder: 71.112 » Kommune: TØNSBERG Fortsett
Registrert: 31.05.2019 » Selskapsform: AS » Sted: KJØPMANNSKJÆR » Adresse: Kirkeveien 466 » Org: 922828822 » Næringskoder: 41.2 » Kommune: FÆRDER Fortsett
Registrert: 23.01.2006 » Selskapsform: AS » Sted: OSLO » Adresse: c/o Gjørva Hellerud gårdsvei 5B » Org: 989061593 » Næringskoder: 47.721 » Kommune: OSLO Fortsett
#NAME? – Org 989061593