Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

2100 Private aksjeselskaper mv

2100 Private aksjeselskaper mv

Sektoren omfatter ikke-finansielle markedsproduserende selskaper med begrenset økonomisk ansvar hvor private eller utlendinger direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt eierkapital. I sektoren inngår aksje- og allmennaksjeselskaper (AS og ASA), boligbyggelag, andelslag og samvirkelag (BBL, BA og SA), norske filialer av utenlandske ikke-finansielt foretak (NUF) og norskregistrerte europeiske selskap (SE), hvor eierne eller medlemmene har et begrenset økonomisk ansvar og hvor hovedformålet er å fremme eiernes eller medlemmenes økonomiske interesser.

Sektor 2100 omfatter ikke selskaper og filialer som driver finansiell virksomhet og foretak som er klassifisert som ikke-markedsrettede foretak for eksempel virksomhet som tilhører ideelle organisasjoner men som er organisert som aksjeselskap.

Registrert: 9/19/2017 » Selskapsform: AS » Sted: OSLO » Adresse: c/o Tommie Antonsen Bertrand Narvesens vei 27 » Org: 919583894 » Næringskoder: » Kommune: OSLO Fortsett