Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon
Arkitekter jobber bredt, både i privat og offentlig virksomhet. I det offentlige kan arkitekter eksempelvis jobbe med utarbeidelse av kommuneplaner og byutviklingsprogrammer, som kontrollører, som byantikvarer eller som eiendomsforvaltere.

I det private jobber arkitekter med plansaker og byggesaker. I plansaker fremmer arkitekter detaljplaner overfor myndighetene, i byggesaker er arkitekten initiativtaker til å utarbeide løsningsforslag, både funksjonelt og estetisk, fra de overordnede plangrepene til det ferdige bygg.


Velg nærmeste by:


 • Oslo
 • Bergen
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Sandvika
 • Kristiansand
 • Fredrikstad
 • Sandnes
 • Tromsø
 • Drammen
 • Sarpsborg
 • Skien
 • Bodø