Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

AS

Et aksjeselskap (forkortet AS, nynorsk også aksjelag, forkortet AL, tradisjonelt lutlag, forkortet LL eller L/L) er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Denne må være på minst 30 000 kroner. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene kan spesifiere enkelte aksjer som stemmerettsløse, såkalte «B-aksjer»).

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, i mange tilfeller kalt administrerende direktør, og holder oversikt over selskapets økonomi.

Registrert: 03.04.2014 » Selskapsform: AS » Sted: OSLO » Adresse: Rosenkrantz' gate 10 » Org: 913460197 » Næringskoder: 62.02 » Kommune: OSLO Fortsett
Registrert: 19.06.2014 » Selskapsform: AS » Sted: TØNSBERG » Adresse: Storgaten 38 » Org: 913779908 » Næringskoder: 71.112 » Kommune: TØNSBERG Fortsett
Registrert: 31.05.2019 » Selskapsform: AS » Sted: KJØPMANNSKJÆR » Adresse: Kirkeveien 466 » Org: 922828822 » Næringskoder: 41.2 » Kommune: FÆRDER Fortsett
#NAME? – Org 922828822