Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

Advokat

Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner.

AAMLID & CO ADVOKATFIRMA AS – Org 999608957
1 2 3 150