Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

8200 Personlig næringsdrivende

8200 Personlig næringsdrivende

Sektoren omfatter fysiske personer i egenskap av personlig næringsdrivende med norsk bostedsadresse. En personlig næringsdrivende kan eie flere enkeltpersonsforetak (ENK) og et enkeltpersonsforetak kan ha mange ansatte og flere produksjonsvirksomheter. Enkeltpersonsforetak med 30 ansatte eller mer er gruppert i sektor 2300 Personlige foretak i den ikke-finansielle foretakssektoren.

GREEN DELIGHTS IMPORT Hvilsten – Org 979286074