Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

7000 Ideelle organisasjoner

7000 Ideelle organisasjoner

Sektoren omfatter organisasjoner og andre institusjonelle enheter med allmennyttige formål og virksomhet rettet mot husholdningene. Kjennetegn ved sektoren er ikke-markedsrettede aktiviteter og tjenester eller ytelser som leveres gratis eller til symbolske priser. Eventuelle overskudd beholdes av enhetene i sektoren (deles ikke ut til stifterne mv) og inntektene består i hovedsak av medlemskontingenter, offentlige overføringer, private gaver og bidrag.

Inkludert er blant annet religiøse organisasjoner, idrettslag, sosiale velferdsorganisasjoner, de politiske partiene, arbeidstakerorganisasjonene (LO, YS og AF), miljøvernorganisasjoner, samt en rekke andre interesseorganisasjoner. I tillegg inngår enkelte enheter med virksomhet innenfor barnehager (eks foreldreeide barnehager) undervisning (eks privatskoler), helsetjenester (eks sykehus og sykehjem) og kulturelle tjenesteyting (eks museer og teatre).

Sektoren omfatter institusjonelle enheter med ulik organisering, blant annet legater og fond som er opprettet for veldedige og allmennyttige formål og som er forvaltet av private eller offentlige institusjoner eller stiftelser. Enkelte privat eide AS-er som driver almennyttig, ikke-markedsrettet aktiviteter rettet mot husholdningene inngår også i sektoren.

Registrert: 17.10.2016 » Selskapsform: FLI » Sted: STEINKJER » Adresse: c/o Håvard Sørli Helgesmark 29 » Org: 917887721 » Næringskoder: 94.991 » Kommune: STEINKJER Fortsett
0275.CE-NO ARBEIDERFORENING – Org 912181057

Sorry. No data so far.