Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

1120 Statlig eid aksjeselskaper mv

1120 Statlig eid aksjeselskaper mv

Statlig eide aksjeselskaper mv omfatter blant annet statlig eide aksjeselskaper og statsforetak med markedsrettet virksomhet. I sektoren inngår ikke-finansielle selskaper hvor staten direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- eller aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd.

AMBITA AS – Org 945811714
1 2 3 58