Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

BERGEN

Bergen er en by og kommune i Hordaland på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad». Bergen ble etter tradisjonen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr «den grønne engen mellom fjellene».

Bergen har i hele sin historie vært en ledende internasjonal handels- og sjøfartsby, og var Norges hovedstad i Norges storhetstid, i ettertiden omtalt som Norgesveldet. Bergen ble sete for Gulatinget fra år 1300. Fra ca. 1360 hadde Hansaforbundet et av sine hovedkontorer i Bergen, en handelsvirksomhet som ble videreført på Bryggen helt til 1899. Bergen var sete for Bergenhus len og senere Bergen stiftamt. Bergen by ble eget fylke (amt) i 1831 og innlemmet i Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by.

Registrert: 6/19/2018 » Selskapsform: KBO » Sted: BERGEN » Adresse: Nedre Nattland 6 » Org: 921022786 » Næringskoder: 96.02 » Kommune: BERGEN Fortsett
HUSEIERLAGET ØVRE SÆDALSVEGEN 131-135 SA – Org 920868576
1 2 3 999