Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

* Vi kan ikke slette data om bedrifter som er oppført som aktive.

Dersom dere mener oppføring gir betydelige ulemper, vil vi slå av muligheten til å sende inn omtaler på bedriften.

Besøkende vil da bli informert om at selskapet ikke ønsker omtaler.

Informasjon om deg

Fjerning av eksisterende bedrift

Dersom du ønsker en bedrift som er aktiv er dette dessverre ikke mulig. Vi kan kun fjerne bedrifter som er oppløst eller formelt avsluttet.

Våre data hentes fra enhetsregisteretoffentlige data og omtal.no oppdateres jevnlig med store mengder data og endringer blir oppdatert

med data fra offentlig registre.

 

For deg som har fullt navn på enkeltmannsforetak eller privat adresse

Se vår guide for å endre selskapsnavn

Ett av kravene for registrering av enkeltmannsforetak er etternavn og dersom du ikke oppgav dette som en del av selskapsnavnet, blir du oppført med full navn isteden.

Du kan benytte samordnet registermelding del 1 på Altinn.no for å endre foretaksnavn.

Det kan også være lurt å ha et kontor eller alternativ forretningssted utenom hjemmeadressen, slik at du  slipper å oppgi privatadressen.