Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

Registrering i Frivillighetsregisteret

Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å registrere seg.

Hvis du ønsker å registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn.

Hvorfor registrere i Frivillighetsregisteret?

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan

 • delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon
 • søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Om Grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. Under registreringen i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) må dere som ønsker hake for «Skal enheten delta i Grasrotandelen»? og velge Ja. Grasrotmottakeren behøver ikke være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet

 

Hvem kan registrere

For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret, må enheten drive frivillig virksomhet. Det er bare foreninger, stiftelser eller aksjeselskap som kan registreres. Enheten kan ikke dele ut midler til fysiske personer. Enheten må ha et styre.

Det er et krav at enheten er registrert i Enhetsregisteret. Registreringene kan gjøres samtidig.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebasert

Frivillig virksomhet drives av

 • ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
 • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

 

Aktiviteter som ikke regnes som frivillig virksomhet er

 • aktiviteter organisert av det offentlige
 • aktiviteter basert på samvirkeprinsipper, og som omfattes av samvirkeloven

 

Registrering av vedtekter

Dere er pliktige til å sendeinn vedtektene for å få registrert dere i Frivillighetsregisteret, men det er frivillig for foreninger å registrere vedtektene. Hvis foreningen velger å registrere vedtektene sine, påtar de seg samtidig en plikt til å sende inn vedtektene hver gang de endres.

Hvis vedtektene skal registreres, må de minst inneholde opplysninger om foreningens

 • navn
 • formål
 • årsmøte
 • styre og valg av styre
 • vedtektsendringer
 • opphør

 

Registrerering av regnskapsopplysninger?

Det er frivillig for de aller fleste foreninger som ikke er næringsdrivende å registrere regnskapsopplysninger. Hvis dere velger å registrere slike opplysninger, vil dere ha plikt til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år.

Kravene som stilles til årsregnskapet som skal sendes inn, er annerledes og enklere enn kravene som er stilt i regnskapsloven. Nærmere opplysninger om disse reglene finner du i forskrift om register for frivillig virksomhet. Vær oppmerksom på at foreninger som har alminnelig regnskapsplikt etter regnskapsloven og stiftelser og aksjeselskap ikke kan benytte seg av disse særreglene. Disse skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret etter de ordinære reglene.

Hvis foreningen velger å påta seg innsendingsplikt for årsregnskap må dato for avslutning av regnskapsår oppgis.

Kilder: Brønnøysundregisterene, Norsk tipping