Bedriftsomtaler og selskapsinformasjon

HAR DU SPØRSMÅL OM VÅRE PAKKER?

Kontakt vårt salgsavdeling mellom kl.10.00 - 18.00 på telefon:

400 935 45

Hjelp dine kunder med å finne deg på nett! Våre bedriftspakker vil garantert øke trafikken til din hjemmeside og samtidig som du får en bedre posisjon i søkemotorer som Google, Bing og Yahoo.

ANNONSE PROFILER FOR BEDRIFTER

*Priser er ekslusiv mva. og varer 6 måneder

BEDRIFT STANDARD

 • Opppføring av dine tjenester og introduksjon
 • Kontaktskjema
 • 1 Bildelogo

2900,-

BEDRIFT PLUSS

 • Alt fra standardpakken
 • Ekstra bildelogo
 • Oppføring av bransje og by i siden
 • Oppdatering av metainnhold for søk.

3900,-

BEDRIFT PRIORITET

Den komplette pakken for å bli funnet på nett.

 • Alt fra pluss-pakken
 • Ingen informasjonpanel på venstre
 • Oppføring i våre bransjekatalog

4800,- 

 

AVTALEVILKÅR

Disse vilkårene gjelder for bedriftsprofil på omtal.no

 1. INNHOLD OG ENDRINGER

Bedriftens profilside blir oppdatert med innhold i henhold til bedriftspakke og kunden er ansvarlig for oversending av materiell som bilder, tekst og diverse. Ved mangel på oversending av materiell skal omtal.no oppdatere profilsiden etter beste evne og møte punktene nevnt i annonsepakken. Ved publisering er det bedriftens ansvar å sjekke at opplysninger som er registrert i profilside, kategori, grønnhetsregister eller annonse er korrekte. Etter godkjent bestilling kan du sende in materiale som bilder og text til profil@omtal.no eller via opplastningsfunksjon som du får tilsendt.

 1. OPPGRADERING OG MER-TJENESTER

Kunden har mulighet til å bestille mer avanserte funksjoner som bl.a. lyd, video, slideshow, PDF nedlastning på sin profilside. Omtal.no har mulighet til å levere tilpassede promoteringspakker som reklamer, event-promotering og synlighets forsterking. Ønskede tilbud skal sendes skriftlig med tydelig pris og faktureres etter publisering.

 1. INNHOLD OG BRUKSRETT

Bedrifter er ansvarlige for innhold og materiale som blir oversendt OMTAL ikke er konflikt med opphavsrett eller gjeldende Lovverk eller opphavsrett. Omtal.no forbeholder retten til å kunne bruke innhold som blir publisert i egne nettsider til promotering og demo presentasjon. Dette skal kun foregå på en måte som ikke gir noen ulemper til den aktuelle bedriften.

 1. ENDRING I VILKÅR

OMTAL utvikler kontinuerlig sine tjenester for å tilpasse nye teknologier og bruker opplevelser og forbeholder retten til å endre design og utseende av omtal.no i sin helter.

 1. PRISER

Gjeldende priser er til enhver tid tilgjengelig på www.omtal.no/priser og er oppgitt som enten engangsbeløp eller for avtaleperiode. Faktura blir utsendt etter publisering og er for hele avtaleperioden. Priser er oppgitt ekskl. mva og betalingsfrister er 14 dager fra fakturadato. Ved eventuelle endringer i pris for nye perioder skal kunden varsles minst 4uker før endringer iverksettes. Dersom betaling ikke skjer innen rimelig tid, eller din bedrift er under konkursbehandling, slettet fra foretaksregisteret, forbeholder OMTAL seg retten til å fjerne annonser, registrering eller profil uten varsel.

 1. AVTALE PERIODE OG OPPSIGELSE

  Avtalen er bindende når bestillingsprosessen er gjennomført i våre bestillingssider. Avtaleperioden for bedriftsprofiler fornyes automatisk med 6 måneder om gangen. Oppsigelse må sendes senest 2 uker før fornyelse av abonnement. Det er ingen angrerett ved avtaler som inngås mellom næringsdrivende, jf. angrerettloven § 1. Ved opphør av avtalen opphører også partenes forpliktelser i henhold til de enkelte bekreftede ordrer.

 1. TVISTER

Denne avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.